Hold fast, hold ut!

Hans Geelmuyden har jobbet tett på norske toppledere i snart tre tiår. I sommer fikk han saftig kritikk for egen lederstil. Hvordan håndterer han d...View Details

Paradokser i ledelse

Hvordan kan en leder være tett på og samtidig gi tilstrekkelig autonomi? Hvordan tilstrebe enighet og samtidig være i stand til å skjære igjennom...View Details

Råd fra en nestor

Harald Nordvik ledet Statoil i 10 år og har vært styreleder i blant annet SAS, Telenor, TV2 og Oslo Børs. De siste årene har ...View Details

Ingen sektorer eller næringer kan skygge banen om vi skal nå FN sine klimamål, men hvilken type lederskap skal til for å utnytte det enorme potens...View Details

Aftenposten var det eneste mediehuset i verden som fikk full tilgang til alle WikiLeaks dokumentene. Hvordan håndterer man som nyhetsredaktør en sli...View Details

Hva kan vi lære av kineserne sitt tempo på innovasjon og digitalisering? Hvordan jobber kineserne med kulturutvikling i sine største selskaper? Hva...View Details

Noen motsetning mellom bærekraft og lønnsomhet? Hvordan ser det ut når du som toppleder setter bærekraft som ramme for alle viktige valg? Hva skal...View Details

Den dagen Storebrand la frem tallene sine for 2011 raste aksjen med hele 14,25 %. Siden da har det bare gått oppover for selskapet. Odd Arild Grefsta...View Details

Tidligere direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth og statssekretær Atle Hamar har på ulikt vis drevet frem debatter om bærekraftige arbei...View Details

Hva skal til for å skape en ny Lykkeland-fortelling i norsk industri? Hva kan vi lære fra mediebransjens massive og stadig pågående omstilling? Hv...View Details

Older Episodes »